Comunicativament estratègic. Aplico una visió compromesa, innovadora i multimèdia al món de la comunicació.

@xbalsellsr | Twitter