Tarragona modera el seu creixement econòmic

En positiu, però en desacceleració. L’economia de la demarcació de Tarragona ha registrat per 6è any consecutiu un creixement en termes econòmics, segons indica el valor afegit brut del conjunt territori, però comença a demostrar una certa desacceleració i es distancia de la dinàmica de la resta de Catalunya. Segons estimacions de la Cambra de Barcelona publicades en la Memòria Economia de Catalunya 2019, l’economia de Tarragona ha crescut aquest 2019 un 1,5%, una dècima menys que el 2018 i 6 dècimes menys que el conjunt del país.

L’estabilització del creixement es deu a diversos factors. En primer lloc, la marxa dels negocis ha estat heterogènia i a diferència del 2018 ja no han tacat tots els sectors en positiu. La resta de serveis i la construcció han tancat amb positiu, però la indústria s’ha desaccelerat fins a situar-se a un 0% i el comerç ha tancat l’any en negatiu.

La xifra de turistes s'estabilitza

L’activitat turística tampoc ha presentat un creixement substancial, i el territori ha estat la demarcació que ha registrat un menor creixement relatiu i absolut del nombre de viatgers (+0,7%). De fet, Tarragona ha concentrat el 14% dels visitants que visiten Catalunya, una xifra que continua per darrere de Girona que aglutina el 18% dels visitants. La desacceleració d’aquest creixement es deu gran part a la disminució del nombre de viatgers estrangers que s’han reduït un 0,6%. La dada positiva del turisme a la demarcació és que Tarragona continua sent l’àrea on l’estada mitjana realitzada és més llarga i es situa en 3,5 dies el 2019.

Ara bé, analitzant aquestes dades turístiques es denota que hi ha deures per fer, i és que si comparem el territori per marques turístiques veurem que les Terres de l’Ebre solament concentren l’1% dels visitants. Una dada que si es potencia pot tenir molt de recorregut tenint en compte tot el potencial gastronòmic i el patrimoni natural que presenta el territori.

El mercat exportador creix i toca màxims històrics

Pel que fa el nombre d’empreses, el 2019 ha tancat en 53.308 empreses, un 0,7% més que el darrer any, però un creixement també menor que el del 2018.  Símbol d’aquesta desacceleració econòmica que viu el territori. Tot i això, la demarcació de Tarragona continua un any més aglutinant el 9,2% de les empreses amb assalariats de Catalunya, malgrat haver experimentat una reducció del 0,8%.

Pel que fa al comerç internacional de béns, la demarcació ha tancat un any més en dèficit comercial. Tot i que en aquest terreny hi ha dades per a l’optimisme, ja que tant les exportacions com les importacions han tancat en positiu i han assolit rècords històrics. Les importacions s’han desaccelerat, però han obtingut un creixement del 3,4%, mentre que les exportacions han tornat a tancar en positiu, +3,4%, després de la seva davallada el 2018.

El verd a les exportacions es deu tant a un bon compoartment del mercat comunitari com de l’extracomunitari. En aquest sentit, la Unió Europea, que aglutina el 76,3% de les exportacions ha crescut, un +3,35% i la resta del món, que ja voreja una quarta part dels moviments, ho ha fet un +3,5%.

Per sectors, la bona marxa del petroli i els derivats, del tèxtil i la confecció, i de l’alimentació han permès que les exportacions hagin superat els 8.769 milions d’euros. Tanmateix, la indústria química, tan present a la comarca, tot i que ha presentat una reducció del 6,5% respecte el 2019 ha contribuït al positiu amb gairebé 3.000 milions d’euros exportats.

Si s’analitza el comportament de l’economia des del punt de vista de les afiliacions per sectors a la província, es pot veure com tots els sectors menys l’agricultura han experimentat un creixement tot i que també força desaccelerat respecte el 2018. El sector dels serveis és el que més ha contribuït a millorar l’afiliació 2019, ja que ha representat el 74,1% de les noves afiliacions. No obstant això, l’alça de les contractacions ha estat marcada un cop més per l’elevada temporalitat dels contractes, ja que el 90% dels contractes formalitzats durant l’any han estat temporals.

Aquesta tendència positiva pel que fa la contractació es tradueix en una reducció de la taxa d’atur registral que ja es situa en el 13,4%. Una xifra força superior a la mitjana catalana (11,5%), però molt per sota del màxim registrat el 2012 amb un 21,8% d’atur.

El despoblament rural segueix a l'alça

Si aprofundim en l’anàlisi econòmica i ho analitzem des d’un punt de vista comarcal. El 2019 també consolida certes tendències que ja fa anys que es van apuntant. El despoblament segueix a l’alça, ja que al 2019 va tancar amb una reducció de la població al Priorat, la Terra Alta, la Conca de Barberà i el Baix Ebre. A diferència del Tarragonès, el Baix Camp i el Baix Penedès que van experimentar un creixement superior a l’1%.

I per últim, si analitzem comarcalment l’estructura econòmica de cadascuna de les comarques. Podem veure com les comarques que aglutinen més població i són costaneres tenen un elevat pes econòmic del sector terciari, per contra de les comarques interiors on la indústria juga un paper clau en el rol econòmic. Amb tot això, però cal destacar que l’estructura econòmica de les Terres de l’Ebre i el Priorat on els serveis tenen un elevat pes econòmic, però l’agriucltura hi juga un paper força destacat. De fet, aquestes comarques tenen afiliacions en aquest sector superiors al 10% del total, a diferència de la resta que presenta percentatges inferior al voltant del 5% o residuals.

Consulta la Memòria Econòmica de Catalunya 2019 al següent enllaç.